لوگو2
گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 131/12/21 - 16:06
كد :94

معرفی انواع تابلوهای ترافیکی

تابلوهای ترافیکی از جمله مهمترین تجهیزات ترافیکی هستند که راهداری ها به وسیله آن ها قوانین و مقررات را به رانندگان گوشزد کرده و آن ها را به سمت مقاصد مورد نظر هدایت می کنند. این تابلوها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

این روزها با توجه به افزایش جمعیت و گسترش تعداد خودروها، نیاز به استفاده از علائم ترافیکی در محورهای شهری و جاده ای بیشتر از قبل احساس می شود. یکی از اصلی ترین این علائم، تابلوهای ترافیکی است. تابلوهای جهت نما، تابلوهای هشدار دهنده، تابلو های بازدارنده، تابلوهای اطلاعاتی و تابلوهای اسامی معابر از انواع این علائم هستند. هر کدام از این تابلوها در اندازه های مختلف و به صورت دایره ، مثلث و مستطیل شکل تولید می شوند.

تابلوهای هشدار دهنده

تابلوهای هشدار دهنده همان طور که از نام شان پیداست، در بردارنده هشدارهای خاصی بوده و خطرهای احتمالی را به رانندگان گوشزد می کنند. این علائم رانندگان و عابران را از خطرات پیش رو آگاه می کنند . از جمله این تابلو ها می توان به تابلو راهنمایی و رانندگی جاده باریک می شود، کارگران مشغول کارند، محل عبور عابر پیاده، محل عبور حیوانات اهلی و بسیاری از تابلو های هشدار دهنده دیگر اشاره کرد. این تابلو ها معمولا به شکل مثلث طراحی می شوند و دارای حاشیه ای قرمز رنگ به منظور جلب توجه رانندگان هستند.

 

 

معرفی انواع تابلوهای ترافیکی

 

تابلوهای بازدارنده

تابلوهای بازدارنده نقش بازدارنده داشته و ممنوعیت را به رانندگان اعلام می کنند. این تابلوها نشان دهنده اعمالی هستند که در محل نصب این تابلو ها ممنوع بوده و رانندگان در صورت عدم رعایت این محدودیت ها با جریمه مواجه خواهند شد. از جمله این علائم راهنمایی و رانندگی می توان به تابلوهای بوق زدن ممنوع، پارک ممنوع، ورود ممنوع، سبقت ممنوع و بسیاری از تابلو های بازدارنده دیگر اشاره کرد. این تابلو ها معمولا به شکل دایره ای طراحی می شوند و با حاشیه ای قرمز رنگ توجه رانندگان را به خود جلب می کنند .

تابلوهای اطلاعاتی

تابلوهای اطلاعاتی نقش خبری داشته و به رانندگان در پیدا کردن بهترین مسیرها کمک می کنند. ورود به شهر، خارج شدن از محدوده مسکونی، گذرگاه عابر پیاده، محدوده پارک آزاد و ایستگاه اتوبوس نمونه هایی از تابلوهای اخباری به حساب می روند. همچنین تابلوهای محلی که نمونه دیگری از تابلوهای ترافیکی هستند، در حواشی برخی از جاده ها دیده می شوند.